Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przeciętnemu człowiekowi